TOYS MADE IN EUROPE

Select Your Currency

12 zvierat čínskeho zverokruhu

Zvieratá čínskeho zverokruhu patria asi k najznámejším symbolickým zvieratám vôbec. A darovať oslávencovi plyšové zvieratko jeho zverokruhu je jedným zo spôsobov ako mu preukázať, že sme si na výbere darčeka dali záležať.

Podobne, ako je to u nášho zaužívaného horoskopu, i v čínskom horoskope sa verí, že človek narodený v určitom roku má vlastnosti daného zvieraťa, ktoré ovplyvňujú jeho život a vzťah k iným.

Čínskych znamení je 12 a opakujú sa každých 12 rokov. Pozor však na narodených v januári a začiatkom februára, čínsky rok sa nezačína naším 1. januárom, ale niekde medzi 21. januárom a 20. februárom.

Potkan 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Byvol 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
Tiger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Zajac 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
Drak 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
Had 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
Kôň 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Ovca 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Opica 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
Kohút 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
Pes 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Diviak 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031


Teddy Hermann Plyšová myš sivá, 11cm

Potkan: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960
Hlavná vlastnosť: múdrosť
Hlavný element: voda
Charakteristika: inteligentný, prispôsobivý, bystrý, očarujúci, umelecký, družný.

Je imaginatívny, pôvabný a skutočne veľkorysý k osobe, ktorú miluje. Avšak má tendenciu byť horkokrvný a prehnane kritický. Tiež inklinuje k oportunizmu. Ľudia narodení v tomto znamení sú veľmi populárni. Radi vynachádzajú veci a sú výborní umelci, spisovatelia, kritici, publicisti, ale majú úspech i v obchode.

Steiff Kyle

Byvol: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961
Hlavná vlastnosť: pracovitosť.
Hlavný element: zem
Charakteristika: lojálny, spoľahlivý, dôsledný, silný, rozumný, stály.

Ozajstný vodca, vzbudzuje sebaistotu u všetkých okolo seba. Je konzervatívny, metodický a vynikajúci pri práci s rukami. Musí sa vyvarovať sklonom k šovinizmu a k snahe presadiť iba vlastnú vôľu. Ľudia narodení v tomto znamení sú spoľahliví a pokojní. Sú výborní poslucháči a majú silné myšlienky. Budú úspešní ako chirurgovia, generáli či kaderníci.

Steiff Radjah tiger

Tiger: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962
Hlavná vlastnosť: udatnosť
Hlavný element: drevo
Charakteristika: nadšenie, odvaha, ambicióznosť, vedenie, dôvera, charizmatický.

Je citlivý, emotívny a schopný veľkej lásky. Avšak má tendenciu nechať sa uniesť a byť tvrdohlavný vo veci, o ktorej je presvedčený, že je správna; často nazývaná "horúca hlava", alebo rebel. Ľudia narodení v tomto znamení sú statoční a rešpektovaní ostatnými pre svoje hlboké myšlienky a udatné činy. Sú z nich vynikajúci šéfovia, prieskumníci, pretekári alebo matadori.

Teddy Hermann Plysovy zajac

Zajac: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963
Hlavná vlastnosť: opatrnosť
Hlavný element: drevo
Charakteristika: dôveryhodný, empatický, skromný, diplomatický, úprimný, družný, starostlivý.

Je typ človeka, v ktorého spoločnosti sa ľudia cítia dobre, láskyplný, vždy prívetivý. Má tendenciu byť príliš sentimentálny a povrchný. Ľudia narodení v tomto znamení sú zhovorčiví a ostatní im dôverujú. Keďže sú opatrní a konzervatívni, sú z nich úspešní podnikatelia, ale i dobrí právnici, diplomati alebo herci.

Steiff Plysovy drak Rocky 40

Drak: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964
Hlavná vlastnosť: sila
Hlavný element: zem
Charakteristika: šťastný, flexibilný, excentrický, nápaditý, umelecký, duchovný, charizmatický.

Plný vitality a nadšenia, drak je populárny jednotlivec dokonca i s povesťou pojašenca a "veľkej pusy" z času na čas. Je inteligentný, nadaný a perfekcionista, a náročný na ostatných. Hodí sa na umelca, kňaza i politika. Ľudia narodení v tomto znamení majú vynikajúce zdravie a plno energie. Sú výbornými priateľmi a poslucháčmi.

Steiff Jamela had 210cm

Had: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965
Hlavná vlastnosť:flexibilita
Hlavný element: oheň
Charakteristika: filozofický, organizovaný, inteligentný, intuitívny, elegantný, pozorný, rozhodný.

Veľmi múdry a šarmantný, romantik s hlbokými myšlienkami, ktorého vedie silno vlastná intuícia. Miluje dobré knihy, jedlo, hudbu a hry. A má šťastie v peniazoch, musí sa však vyvarovať lakomosti. Má zmysel pre humor o živote. Ľudia narodení v tomto roku sú spokojní ako filozofi, spisovatelia, psychiatri, učitelia alebo veštci.

Steiff Hanno konik

Kôň: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966
Hlavná vlastnosť: pokrokový
Hlavný element: oheň
Charakteristika: prispôsobivosť, lojálnosť, odvaha, ambicióznosť, inteligentný, dobrodružný, silný.

Jeho schopnosť tvrdej práce je úžasná. Je sám sebou, neskutočne nezávislý. Veľmi populárny u ostatných a veselý. Je inteligentný a priateľský, musí sa však vyvarovať egoizmu. Má silnú tendenciu byť sebecký a prefíkaný. Toto znamenie má úspech ako dobrodruh, vedec, básnik a politik.

Koza (Cap, Ovca, Baran): 2015, 2003, 1991, 1979, 1967
Hlavná vlastnosť: jednota
Hlavný element: zem
Charakteristika: vkus, bystrosť, prívetivosť, elegancia, pôvab, intuitívnosť, citlivosť, pokojný.

Až na zlozvyk nepohodnúť sa s ľuďmi, koza dokáže byť očarujúcim spoločníkom. Je elegantná a umelecká. Avšak ako prvá sa rada sťažuje na všetko. Musí sa naučiť odložiť svoj pesimizmus a strach a pokúsiť sa byť menej závislá na materiálnom komforte. Ľudia v tomto znamení kladú veľa otázok, majú radi pekné veci a sú veľmi múdri. Sú z nich vynikajúci herci a umelci, ale i záhradníci.

Teddy Hermann Plysova opica

Opica: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968
Hlavná vlastnosť: premenlivosť, nestálosť
Hlavný element: kov
Charakteristika: bystrý, očarujúci, šťastný, prispôsobivý, univerzálny, živý, inteligentný.

Veľmi inteligentný a veľmi šikovný, známy vtipkár. Kvôli svojej mimoriadnej povahe a príťažlivej osobnosti, je vždy obľúbený. Musí sa však vyvarovať sklonom k oportunizmu a nedôverčivosti voči ostatným ľuďom. Ľudia narodení v tomto znamení sú zábavní a dokážu ostatných rozosmiať. Dokážu vyriešiť problémy. Toto znamenie sľubuje úspech v akomkoľvek odbore.

Teddy Hermann Plysovy kohut

Kohút: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969
Hlavná vlastnosť: stálosť
Hlavný element: kov
Charakteristika: úprimný, energický, inteligentný, márnotratný, flexibilný, rozmanitý, dôverčivý.

Tvrdý pracant s mnohými talentami. Rozhodný a nebojí sa povedať svoj názor. Má tendenciu zdať sa iným vystatovačný. Je to rojko, veľmi extravagantný v obliekaní. Narodení v tomto znamení by mali byť šťastní ako majiteľ reštaurácie, publicista, vojak či svetobežník.

Podľa čínskeho horoskopu 28.1.2017 začal rok ohnivého kohúta. Jeho vláda trvala do 15.2.2018. Podľa horoskopov je tento kohút nekonfliktný a dobrosrdečný. Zároveň je symbolom odvahy, spravodlivosti, vernosti, hrdinstva, precíznosti a dochviľnosti.

Steiff Sigi

Pes: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970
Hlavná vlastnosť: spoľahlivosť, poctivosť, vernosť
Hlavný element: zem
Charakteristika: lojálny, družný, odvážny, usilovný, stály, živý, prispôsobivý, bystrý.

Pes vás nikdy nesklame. Úprimný, verný k tým, čo miluje. Dokáže udržať tajomstvo. Avšak i sužovaný neustálymi starosťami a ostrým jazykom a tendenciou hľadať vinníka. Vynikajúci podnikateľ, aktivista, učiteľ alebo tajný agent.

16.2.2018 začal rok zemského psa.

 

Teddy Hermann Plysove prasiatko

Prasa (Diviak): 2019, 2007, 1995, 1983, 1971
Hlavná vlastnosť: prívetivosť
Hlavný element: voda
Charakteristika: čestný, filantropický, optimistický, úprimný, družný.

Skvelý spoločník, intelektuál s veľmi silnou potrebou stanoviť si náročné ciele a vykonať ich. Vždy dokončí  projekt alebo úlohu. Úprimný, tolerantný, avšak očakáva to isté od iných, čo z neho často robí naivku. Honba za hmotnými statkami môže byť jeho pádom. Ľudia narodení v tomto znamení sú vynikajúci študenti, zabávači, právnici.