HRAČKY VYROBENÉ V EURÓPE,
látkové plienky, prírodná kozmetika..

Vyberte svoju menu

Zverokruh amerických domorodých indiánov

Zvieratá zverokruhu sú zvieratá priradené k dátumu narodenia. Toto je interpretácia indiánskych symbolov zverokruhu. Mnohé americké kultúry veria, že osoba je priradená k zvieratám v čase svojho narodenia.

Vydra: 20. január - 18. február
Trochu nepredvídateľná a neortodoxná. Niekedy ťažko pochopiteľná. Vnímaná ako nekonvenčná, jej návrhy riešení nie sú ochotne prijaté ako prvé. Čo je veľkou chybou zo strany ostatných, pretože jej nekonvenčné metódy sú zvyčajne veľmi efektívne. Áno, vydra má nezvyčajný pohľad na veci, ale on či ona je vybavená brilantnou fantáziou a inteligenciou, čo jej dáva náskok pred ostatnými. Často veľmi vnívamá a intuitívna, je veľmi dobrým priateľom a veľmi pozorným. V priateľskom prostredí dokáže byť citlivá, súcitná, odvážna a čestná. Avšak ponechaná na samu seba, dokáže byť bezohľadná, spurná a izolovaná. Vydra patrí k vodným totemom.

Teddy Hermann Plysovy vlk 29cm

Vlk: 19. február - 20. marec
Hlboko emocionálny, vášnivý, vlk je milovníkom vo fyzickom i filozofickom zmysle slova. Vlk chápe, že všetko, čo potrebujeme, je láska, a je schopný ju poskytnúť naplno. Vzhľadom na svoju divokú nezávislosť, tento prirodzený americký zvierací symbol má rozporuplný význam. Potrebujúc svoju slobodu, avšak stále pomerne jemný a súcitný - tu nachádzame trochu ponímanie mylného pojmu "osamelý vlk". V priateľskom prostredí je intenzívne vášnivý, veľkorysý, veľmi láskavý a jemný. Ponechaný sám na seba sa môže stať nepraktický, neposlušný, pomstychtivý.

Sokol: 21. marec - 19. apríl
Rodený vodca, sokol dokáže vždy hľadieť na veci s jasným úsudkom. Okrem toho, nikdy nestráca čas, radšej koná kým je "železo žeravé" a podniká kroky, ktoré musia byť spravené. Vždy perzistentný a vždy iniciatívny, sokol je klenotom osobnosti, ktorú chceme pre projekty alebo kolektívne športy. Sokol dokáže byť namyslený, ale zvyčajne má pravdu, tak je jeho arogancia trochu pochopiteľná. V priateľskom prostredí má schopnosť udržať oheň a vášeň vo vzťahoch, vždy zostávajúc súcitný. Ponechaný na seba sa môže stať ješitný, hrubý, netolerantný, netrpezlivý a precitlivelý.

Steiff Nagy plysovy bobor

Bobor: 20. apríl - 20. máj
Prijmi zodpovednosť, prispôsob sa, prekonaj - je jeho mottom. Ak bobor dostane prácu, vykoná ju s maximálnou efektivitou a a sebaistotou. Strategický, mazaný bobor je silou, s ktorou treba počítať v oblasti podnikania i v boji. Takisto si treba dvakrát premyslieť než sa dostaneme s bobrom do sporu dôvtipu - jeho duševná čulosť je ostrá ako britva. Jeho štýl "iba môj spôsob je ten najlepší" ho dostáva do ťažkostí. Ale zvyčajne má pravdu. Nositeľ tohto indiánskeho symbolu potrebuje pracovať. V tom správnom prostredí je bobor súcitný, veľkorysý, ochotný a lojálny. Ponechaný na seba sa môže stať nervóznym, zbabelým, majetníckym, arogantným a náročným.

Teddy Hermann Plysovy srnec


Srnec/Srna: 21. máj - 20. jún
Tento prirodzený americký symbol je múzou zverokruhu. Srnec/srna je inšpirujúco živý/á, bystrý/á. S humorom na mieru má tendenciu rozdávať všade smiech. Srnec je dokonalý rozprávač. V kombinácii s jeho prirodzenou inteligenciou je nevyhnutným hosťom na večierkoch. Vždy si vedomí svojim okolím a vzhľadom trochu zahľadený do seba. Avšak jeho narcizmus je prehliadaný vďaka sympatii a prívetivosti. V podpornom prostredí sa rozvíja jeho prirodzená živosť a jeho iskrivá osobnosť zažiari ešte viac. Je inšpirujúcou silou v každom starostlivom vzťahu. Ponechaný na seba dokáže byť sebecký, náladový, netrpezlivý, lenivý a dvojtvárny.

Ďateľ: 21. jún - 21. júl
Ďateľ je najstarostlivejším zvieracím symbolom v indiánskom zverokruhu. Dokonalý poslucháč, empatický a chápavý, je tým, koho chcete mať na svojej strane, ak potrebujete podporu. Úžasný rodič, priateľ a partner. Prirodzene skromný, vynaliezavý a organizovaný. V podpornom prostredí je ďateľ veľmi starostlivý, oddaný a romantický. Ponechaný na seba dokáže byť majetnícky, zlostný, žiarlivý a zlomyseľný.

Losos: 22. júl - 21. august
Sústredený, intuitívny a úplne kreatívny, skutočne energický a nepredvídateľný. Jeho/jej energia je hmatateľná. Prirodzený motivátor, jeho sebadôvera a nadšenie sú ľahko nákazlivé. Veľkorysý, inteligentný a intuitívny, nemá žiaden nedostatok priateľov. Prirodzený americký zvierací symbol vyjadruje potrebu účela a cieľa, nemá žiaden problém nájsť si dobrovoľníkov pre svoje osobné krížové výpravy. V podpornom prostredí je losos stabilný, pokojný a veľkorysý. Ponechaný na seba sa môže stať egoistickým, vulgárnym, netoleratným voči ostatným.

Teddy Hermann Plysovy medved
Medveď: 22. august - 21. september
Pragmatický a metodický, ten koho zavoláte, ak potrebujete pevnú ruku. Praktickosť a nadhľad z neho robí vynikajúceho obchodného partnera. Zvyčajne je hlasom rozumu vo väčšine scenárov, dobrá rovnováha k sovám. Je obdarený obrovským srdcom a záľubou v štedrosti. Má tendenciu byť skromným a trochu hanblivým. V milujúcom prostredí ma schopnosť trpezlivosti a umiernenosti, čo z neho robí vynikajúceho učiteľa a radcu. Ponechaný na seba môže byť skeptický, lenivý, malicherný a samotársky.

Havran: 22. september - 22. október
Havran či vrana je veľmi entuziastický, prirodzený podnikateľ, veľký sympaťák. Nemusí sa namáhať byť očarujúci - ide mu to ľahko. Všetci si uvedomujú jeho energiu a každý sa k nemu obracia na myšlienky a názory. To preto, že je tak idealistický ako i diplomatický a dômyselný zároveň. V ošetrujúcom prostredí je to bezstarostný typ, dokáže byť romantický a jemný. Trpezlivý a inteligentný vo vzťahoch. Ponechaný na seba, dokáže byť náročný, nekonzistetný, pomstychtivý a hrubý.

Steiff Jamela plysovy had 210cm

Had: 23. október - 22. november
V tomto znamení sa rodí väčšina indiánskych šamanov. Had je prirodzený vo všetkých veciach ducha. Ľahko v súlade s nadpozemskou éterickou ríšou, čo z neho robí vynikajúceho duchovného vodcu. Rešpektovaný pre svoje liečiteľské schopnosti, had vyniká v zdravotníckych profesiách. Jeho posadnutosť záležitosťami nehmotného charakteru často vidia ostatní ako tajomnú, niekedy desivú. Had dokáže byť mlčanlivý a trochu temný - on / ona sú taktiež citlivý a starostlivý. V podpornom vzťahu chladný had dokáže byť vášnivý, inšpirujúci, vtipný a nápomocný. Ponechaný na seba dokáže byť skľúčený, násilnícky a náchylný k abnormálnym zmenám nálad.

Teddy Hermann Plysova sova

Sova: 23. november - 21. december
Premenlivá ako vietor, špecifikovať sovu je tvrdý oriešok. Jemná, prirodzená, bezstarostná povaha, kamarát. Notoricky známa pre zapojenie sa do života v plnej rýchlosti, milujúc dobrodružstvo celým srdcom. Čo môže viesť v jej neprospech, keďže dokáže byť neuvážená, neopatrná a bezohľadná. Avšak vhľadom k jej/jeho prispôsobivosti a všestrannosti, sova bude pravdepodobne vynikať v akomkoľvek povolaní. V podpornom, výchovnom prostredí je sova citlivý, nadšený a pozorný poslucháč. Ponechaná na seba sa môže stať prehnaná, rozmaznaná, zatrpknutá, agresívna.

Steiff Tapsy plysova huska

Hus: 22. december - 19. január
Ak potrebujete mať niečo urobené - poverte tým husu. Vytrvalá, húževnatá a ambiciózna si stanovuje ako cieľ úspech a vždy ho dosiahne. Hus je predurčená uspieť za každú cenu - nie kvôli uznaniu od iných - ale tento tradičný americký symbol súperí s vlastným vnútorným ja. Dominantným rysom jej osobnosti je totiž honba a súťaživosť, čo z nej robí vynikajúcu osobnosť v obchode a v súťaživých športoch. V milujúcom prostredí rodiny a priateľov hus dokáže byť vášnivá, vtipná, spoločenská. Avšak ponechaná na seba môže nadobudnúť fanatické a návykové správanie, ktoré vedie nevyhnutne k jej zániku.

Hlavný zdroj http://www.whats-your-sign.com